Sijoittajat

Honkarakenne sijoituskohteena

Honkarakenne sijoituskohteena

Honkarakenne Oyj on hirsirakentamisen kansainvälinen edelläkävijä ja terveellisen puurakentamisen suunnannäyttäjä. Valmistamme Honka®-tuotemerkillä laadukkaita, terveellisiä ja ekologisia omakotitaloja, vapaa-ajan asuntoja ja julkisia rakennuksia uusiutuvasta, sertifioidusta massiivipuusta. Olemme toimittaneet maailmanlaajuisesti yli 85 000 kotia, vapaa-ajan asuntoa, saunaa ja muuta rakennusta. Talomme valmistetaan Keski-Suomen Karstulassa ja niiden sertifioitu teknologia toimii moitteettomasti erilaisissa ilmastoissa ja olosuhteissa.

Honkarakenne tunnetaan laadusta, vahvasta brändistä, korkealaatuisesta mallistosta ja arkkitehtuurista. Honka on alansa edelläkävijä, joka kehittää innovatiivisia ja yksilöllisiä koteja sekä vapaa-ajan asuntoja, investoi uusimpaan tuotantoteknologiaan ja näkee markkinoinnin osana liiketoiminnan jatkuvaa kehittämistä.

Miksi sijoittaa meihin?

Hyvät orgaaniset kasvunäkymät

Kasvava kiinnostus puurakentamista kohtaan sekä kuluttajien terveys- ja ympäristötietoisuus tukevat orgaanisia kasvunäkymiämme. Puurakentamisen vanavedessä hirsirakentamisen suosio ja hirren tunnettuus ekologisena, kestävänä ja vastuullisena rakennusmateriaalina on kasvanut. Hirren suosio julkisrakentamisessa kasvaa jatkuvasti, ja lisäksi hirren markkinaosuus omakotitalojen rakentamisessa on viimeisen vuosikymmenen aikana kasvanut merkittävästi. Honkarakenteen taloudellinen kehitys on viime vuosina ollut vahvaa ja pitkän aikavälin kasvunäkymät ovat useiden markkina-ajureiden vauhdittamana suotuisat.

Vahva markkina-asema ja brändi sekä laaja myyntiverkosto

Olemme Suomen hirsiteollisuusalan toiseksi suurin toimija vajaan viidenneksen markkinaosuudella ja samalla alan suurin suomalainen vientiyritys. Meillä on vahva ja vakiintunut markkina-asema hirsirakentamisen toimialalla, mikä tarjoaa mittakaavaetuja kilpailijoihimme nähden ja kasvumahdollisuuksia vientimarkkinoilla. Honkarakenteen brändi on vahva ja laaja myyntiverkostomme palvelee myös kotimaan rajojen ulkopuolella.

Kasvupotentiaalia vientimarkkinoilla

Hirren suosion rakennusmateriaalina uskotaan kasvavan maailmalla tulevina vuosina, ja näkymät vientimarkkinoilla ovat lupaavat.

Vuonna 2023 viennin osuus kokonaisliikevaihdostamme oli 31 prosenttia, päävientikohteiden ollessa Keski-Eurooppa ja Japani. Kansainvälisesti tunnettuna toimijana olemme hyvissä asemissa laajentamaan liiketoimintaamme tulevaisuudessa myös nykyisten päävientimarkkinoidemme ulkopuolelle.

Pääomakevyt liiketoimintamalli ei vaadi suuria investointeja

Honkarakenteen operatiivinen liiketoiminta sitoo maltillisesti pääomaa ja investointitarpeet ovat pieniä, mikä luo vahvan pohjan kassavirran hyvälle kehitykselle. Terve tase antaa hyvän pohjan pitkän aikavälin kehitykselle. Kiinteät kulut skaalautuvat liikevaihdon kasvun myötä, mikä tarjoaa kannattavuuden parannuspotentiaalia. Vahva perheomisteisuus luo pitkäjänteisyyttä, mikä yhtiön vankan taseaseman, vahvan kassavirran sekä vähäisten investointitarpeiden lisäksi luo vahvat edellytykset luoda merkittävää omistaja-arvoa.

Taloudelliset tiedot

Tutustu avainlukuihimme

Strategia

Tutustu strategiaamme