Sijoittajat

Strategia

Strategia

Julkistimme vuoden 2021 lopussa uuden, vuoteen 2024 ulottuvan strategiamme. Strategiakauden tavoitteena on asemamme vahvistaminen Suomen suurimpana puurakennusten viejänä maailmalle. Vientivetoisen strategiamme avulla haemme liikevaihdon kasvua painopisteen ollessa kannattavuudessa. Kannattavuutta pyrimme parantamaan tehostamalla prosesseja sekä parantamalla asiakas- ja työntekijäkokemusta.

Visionamme on olla ekologisen ja terveellisen asumisen johtava toimija valituilla markkina-alueillamme. Missiomme on parantaa ihmisten elämisen ja asumisen laatua.

Strategiset tavoitteemme vuosille 2022–2024:

 • Viennin kasvattaminen fokusoimalla ja allokoiden resurssit valituille markkina-alueille

 • Asiakas- ja työntekijäkokemuksen kautta parempaan kannattavuuteen

 • Vastuullisin, terveys ja tulevaisuus edellä

Vastuullisuus Honkarakenteella

Vastuullinen liiketoiminta on keskeinen osa Honkarakenteen strategiaa. Kehitämme jatkuvasti tuotantoamme, palvelujamme ja mallistoamme terveellisemmän, ekologisemman ja laadukkaamman asumisen mahdollistamiseksi. Keskitymme rakentamaan tulevaisuutta, ja valintojamme ohjaa vastuu ihmisten ja luonnon elinvoimasta. Vastuullisuus ei ole meille pelkkä sana, vaan sen jalanjälki määrittyy läpi toimitusketjun. Honkarakenteen vastuullisuusohjelma Rakennamme tulevaisuutta pohjautuu tunnistettuihin toimintaympäristön muutoksiin, eettisiin periaatteisiin, henkilöstön ja muiden sidosryhmien tunnistettuihin odotuksiin ja asiakasymmärrykseen päämarkkinoillamme. Vastuulliset hankinnat ja ekologinen tuotanto ovat liiketoimintamme ytimessä, ja kehitämme jatkuvasti talojemme terveellisyyttä ja turvallisuutta.

Edellinen strategiakausi

Vuonna 2018 julkistetun strategian päämääränä oli nostaa Honkarakenne liiketoiminnassaan uudelle tasolle ja vahvistaa yhtiön asemaa johtavana, kansainvälisenä laadukkaan puurakentamisen ja palveluiden tuottajana. Strategiakauden onnistumisiin lukeutuvat vertailukelpoisen liikevoiton nelinkertaistaminen, taseen merkittävä vahvistaminen sekä yli 7 miljoonan euron investointiohjelman loppuun saattaminen Karstulan tehtaallamme. Viennin ja palveluiden myynnin osalta emme päässeet asettamiimme kasvutavoitteisiin. Viennin kasvattaminen on myös vuoteen 2024 asti ulottuvalla strategiakaudella yksi tärkeimmistä strategisista painopistealueistamme.

2016

Finanssikriisin jälkeinen aika

 • Finanssikriisi heikensi merkittävästi rakentamisen suhdannetta

 • Vahvistimme tasettamme 3,4 miljoonan euron suunnatulla osakeannilla

 • Keskitimme kaiken tuotantomme Karstulan tehtaalle

2017–2020

Onnistunut tuloskäänne

 • Liikevaihtomme kasvaa ja kannattavuutemme paranee merkittävästi

 • Vahva rakennussuhdanne tuki kysyntänäkymiämme Suomessa

 • Puurakentaminen kasvattaa suosiotaan

 • Saamme vahvempaa jalansijaa B2B-markkinalla

 • Viennin kasvattaminen ei toteudu suunnitelmiemme mukaan

2021-

Tavoitteena kannattavan kasvun jatkaminen

 • Pyrimme vahvaan orgaanisen kasvun jatkamiseen Suomessa

 • Tavoittelemme kannattavuustason parantumista liikevaihdon kasvun myötä

 • Uusi strategiamme tähtää viennin kasvattamiseen

 • Pyrimme hyödyntämään puurakentamisen vahvoja kysyntänäkymiä

Markkina

Tutustu markkinaamme

Liiketoimintamalli

Tutustu liiketoimintamalliimme