Hallinnointi

Tilintarkastaja

Tilintarkastus

Honkarakenne Oyj:llä on yhtiöjärjestyksen mukaan yksi varsinainen tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Mikäli varsinaiseksi tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö, ei varatilintarkastajaa tarvitse valita. Tilintarkastajien toimikausi käsittää valinnan tapahtuessa kulumassa olevan tilikauden ja heidän tehtävänsä päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Vuoden 2024 varsinaisen yhtiökokouksen valitsemana yhtiön tilintarkastajana toimii tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Osmo Valovirta.

Yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti tilintarkastuspalkkio maksetaan kohtuullisen laskun mukaan.