Hallinnointi

Johtoryhmä

Johtoryhmä

Yhtiön operatiivista toimintaa johtaa hallituksen valitsema toimitusjohtaja hallituksen ohjeiden ja määräysten mukaisesti.

Yhtiön toimitusjohtaja on Marko Saarelainen.

Toimitusjohtaja vastaa konsernin liiketoiminnan käytännön johtamisesta ja suunnittelusta. Toimitusjohtaja huolehtii strategisesti merkittävien toimenpiteiden valmistelemisesta sekä hallituksen päättämien toimenpiteiden täytäntöönpanosta. Lisäksi toimitusjohtaja huolehtii siitä, että konsernin hallinto toimii asianmukaisesti ja vastaa siitä, että yhtiön kirjanpito on lain mukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty. Toimitusjohtajan palvelussuhteen keskeiset ehdot on määritelty hallituksen hyväksymässä kirjallisessa toimitusjohtajasopimuksessa, joka sisältää taloudelliset edut.

Toimitusjohtajan palkitsemisjärjestelmä koostuu kiinteästä kuukausipalkasta ja Honkarakenne-konsernin liiketaloudelliseen tulokseen perustuvasta bonuspalkasta. Ylimmän johdon lyhyen aikavälin kannustepalkkiota koskevien sääntöjen mukaisesti toimitusjohtajalle voidaan maksaa tulospalkkiota maksimissaan 60 % hänen tarkasteluvuonna saamastaan palkasta.

Honkarakenne Oyj:n toimitusjohtaja johtaa johtoryhmää, jonka jäseninä ovat yhtiön eri liiketoiminnoista vastaavat johtajat. Johtoryhmän tehtävänä on avustaa toimitusjohtajaa operatiivisen liiketoiminnan johtamisessa ja sen suunnittelussa. Johtoryhmä kokoontuu varsinaisiin kokouksiin vähintään 12 kertaa vuodessa ja tarvittaessa suppeammalla asialistalla erilaisiin seurantakokouksiin.

Johtoryhmän jäsenten palkitsemisjärjestelmä koostuu kiinteästä kuukausipalkasta ja Honkarakenne-konsernin liiketaloudelliseen tulokseen perustuvasta bonuspalkasta. Hallitus hyväksyy johtoryhmän palkitsemisjärjestelmän.

Johtoryhmän jäsenet

Marko Saarelainen, s. 1967

Toimitusjohtaja vuodesta 2015 lähtien
Suomen kansalainen
Koulutus: Hokusei Gakuen University, Sapporo; Sapporo Int’l Language Institute, Sapporo

Tausta add

Keskeinen työkokemus

Honkarakenne Oyj, toimitusjohtaja 2015–, Honka Japan Inc., toimitusjohtaja 1996–; Honka Japan Inc. 1991–.

Keskeiset luottamustoimet

Jääurheiluseura Hawks ry/Haukat edustus, johtokunnan varapuheenjohtaja 2021–; Hirsitaloteollisuus HTT ry puheenjohtaja 2018–, jäsen 2017–; Pientaloteollisuus PTT ry 2015–2020; Honkarakenne Oyj 2009–2014; Finnish Chamber of Commerce in Japan puheenjohtaja 2009–2015, varapuheenjohtaja 2008–2009, jäsen 1996–2007.

Maarit Jylhä, s. 1967

Talousjohtaja vuodesta 2021
Suomen kansalainen
Koulutus: Kauppatieteiden maisteri

Tausta add

Keskeinen työkokemus

Honkarakenne Oyj: Talousjohtaja 2021–
Destia Oy: Konsernilaskennan kehityspäällikkö 2019-2021, Konsernilaskennan talouspäällikkö 2011-2019.
Honkarakenne Oyj: Talouspäällikkö 2002-2011, Group controller 2000-2002. Orion-yhtymä Oyj: Rahoitussuunnittelija 1999, Kirjanpitoekonomi 1996-1999, Kirjanpitosihteeri 1995-1996.

Eino Hekali, s. 1967

Tuotejohtaja vuodesta 2021
Suomen kansalainen
Koulutus: Diplomi-insinööri

Tausta add

Keskeinen työkokemus

Honkarakenne Oyj: Tuotejohtaja 2021–.
Kontiotuote Oy: Liiketoimintajohtaja B2C (kuluttajakauppa) 2020-2020, Vientijohtaja, 2013-2020.
Honkarakenne Oyj: Suunnittelu- ja tuotekehitysjohtaja 2009-2013, Markkinointi- ja tuotekehitysjohtaja 2008-2009, Tuotekehitysjohtaja 2005-2007, Tuotekehityspäällikkö 2000-2005
Jaakko Pöyry Consulting Oy: Konsultti, metsäteollisuus 1996-2000
Rakennustuoteteollisuus RTT ry: Projekti-insinööri 1994-1996

Keskeiset luottamustoimet

HTT ry:n EU-ryhmän jäsen 2018-2020, teknisen ryhmän puheenjohtaja 2010-2013.

Juha-Matti Hanhikoski, s. 1984

Tuotantojohtaja vuodesta 2020 lähtien
Suomen kansalainen
Koulutus: Insinööri

Tausta add

Keskeinen työkokemus

Honkarakenne Oyj: Tuotantojohtaja 2020-, Tehtaanjohtaja 2020, Laatupäällikkö 2016-2020
Skaala Oy: Tuotantovastaava 2015-2016
Honkarakenne Oyj: Laatu- ja ympäristöpäällikkö 2013-2015, Kehityspäällikkö 2009-2013, Kehitysinsinööri 2008-2009.

Petri Perttula, s. 1971

Liiketoimintajohtaja (Suomi) vuodesta 2021
Suomen kansalainen
Koulutus: Diplomi-insinööri

Tausta add

Keskeinen työkokemus

Honkarakenne Oyj: Liiketoimintajohtaja, Suomi 2021–.
Stora Enso Wood Products Oy: Johtaja, uuden liiketoiminnan kehitys 2018-2021, Johtaja, rakennusratkaisut, 2014-2017.
Ruukki Contruction Oy: Liiketoimintajohtaja 2011-2014, Myyntijohtaja 2008-2011,
Rautaruukki Oyj: Myyntijohtaja 2006-2008, Myyntipäällikkö 2005-2006
Rannila Steel Oy: Myyntipäällikkö 2001-2005, tuotepäällikkö 2000-2001

Keskeiset luottamustoimet

Hallituksen jäsen: Raute Oyj 2022-,

Maarit Taskinen, s. 1967

Vientijohtaja vuodesta 2022
Suomen kansalainen
Koulutus: Filosofian maisteri

Tausta add

Keskeinen työkokemus

Honkarakenne Oyj: Vientijohtaja 2022–, Business Development Manager 2019–2022, Sales Manager 2019-2019.
Tikkurila Oyj: Director, Sales Support 2016-2018, Export Director 2012-2016, Commercial Director, OOO Tikkurila, Pietari, 2009-2012, Myyntijohtaja, Deco East, 2005-2009, Myyntipäällikkö, Deco East, 2004-2005, Projektipäällikkö, Itävienti, 2003-2004, Myyntikoordinaattori, Itävienti, 1993-2003

Johdon omistukset

Tutustu johtoryhmän omistuksiin

Johdon liiketoimet

Tutustu johdon liiketoimista julkaistuihin tiedotteisiin