Hallinnointi

Riskienhallinta

Riskienhallinta ja sisäinen tarkastus

Sisäisen valvonnan tehtävänä on varmistaa, että yhtiön toiminta on tehokasta ja tuloksellista, tuotettava informaatio on luotettavaa ja että säännöksiä ja toimintaperiaatteita noudatetaan. Sisäinen valvonta on hallituksen ja operatiivisen johdon vastuulla. Sisäistä valvontaa toteutetaan yhtiöön luodun raportointijärjestelmän avulla.

Ulkoiset tilintarkastajat suorittavat työssään sisäisen valvonnan tarkastusta. Tilintarkastajat tarkastavat tilit Suomen lisäksi tytäryhtiöissä Saksassa ja Japanissa.

Sisäinen tarkastus

Sisäisen tarkastuksen tehtävänä on yrityksen sisäisen valvonnan, riskienhallinnan ja toimintojen tarkoituksenmukaisuuden arviointi. Sisäisellä tarkastuksella pyritään varmistamaan mainittujen osa-alueiden toimivuus kriittisimmissä kohdissa.

Sisäiseen tarkastukseen ei ole pidetty tarkoituksenmukaisena luoda omaa organisaatiota vaan toiminta tapahtuu pääsääntöisesti taloushallinnon henkilökunnan toimesta. Mikäli sisäiseen tarkastukseen tärkeänä osana kuuluva riippumattomuus on vaarassa, käytetään yhtiökokouksen valitseman tilintarkastustoimiston palveluja tai jotain muuta tilintarkastustoimistoa. Talousjohtaja raportoi hallitukselle ja toimitusjohtajalle tarkastushavainnoista sovitun aikataulun mukaisesti.

Tytäryhtiöissä sisäistä tarkastusta suorittaa emoyhtiön taloushallinnon henkilöstö. Näiltä osin ei ole riippumattomuusongelmia.

Riskienhallinta

Riskienhallinnan tavoitteena on tunnistaa kattavasti toimintaan liittyvät riskit sekä varmistaa, että riskejä hallitaan asianmukaisesti, kun tehdään liiketoimintaan liittyviä päätöksiä. Yhtiön riskienhallinta varmistaa liiketoiminnan jatkuvuuden. Riskienhallinnalla turvataan myös yhtiön brändiä sekä varmistetaan lakien ja säädösten täyttäminen. Riskienhallinnassa ei ole omaa organisaatiota vaan siihen liittyvät asiat hoidetaan organisaation määrittelemän vastuujaon mukaisesti.