Hallinnointi

Hallitus

Hallitus

Honkarakenne Oyj:n hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä vastaa hallitus, johon kuuluu yhtiöjärjestyksen mukaan kolmesta kahdeksaan jäsentä. Varsinainen yhtiökokous päättää hallituksen jäsenten määrästä ja valitsee jäsenet. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Honkarakenteen hallituksen toimintaperiaatteet ja keskeiset tehtävät on määritelty osakeyhtiölaissa, Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodissa sekä hallituksen työjärjestyksessä. Hallituksen tehtäviin kuuluu muun muassa yhtiön kirjanpidon ja talouden valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitus hyväksyy Honkarakenteen strategian ja vuosittaiset toimintasuunnitelmat ja budjetit. Se hyväksyy riskienhallinnan periaatteet ja pelisäännöt sekä riskirajat ja säännöllisesti valvoo sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tehokkuutta ja riittävyyttä. Hallitus myös vastaa, että sisäinen valvonta toteutuu taloudellisen raportointiprosessin suhteen.

Hallituksen tehtäviä ovat mm.:

 • päättää yhtiön strategiasta, päämääristä ja tavoitteista
 • vahvistaa konsernin toimintasuunnitelma ja budjetti sekä päättää yhtiön toimintapolitiikasta
 • päättää yritysostoista ja -järjestelyistä
 • päättää ja hyväksyä konsernin rahoituspolitiikka
 • päättää merkittävistä investoinneista, kiinteistökaupoista ja vastuusitoumuksista
 • valvoa strategisia ja operatiivisia riskejä
 • vahvistaa konsernin raportointimenettelyt ja sisäinen tarkastus
 • käsitellä ja hyväksyä tilinpäätös ja osavuosikatsaukset
 • laatia osinkopolitiikka, tehdä ehdotus yhtiökokoukselle maksettavasta osingosta ja kutsua koolle yhtiökokous
 • nimittää toimitusjohtaja, varatoimitusjohtaja tai toimitusjohtajan varamies sekä päättää heidän palkkioista ja muista eduista
 • päättää johtoryhmän palkka- ja muista eduista sekä päättää konsernin johdon ja muun henkilöstön palkitsemis- ja kannustusjärjestelmistä

Hallitus arvioi toimintaansa ja työskentelytapojaan sekä jäsentensä riippumattomuutta.

Hallituksen jäsenet

Kyösti Saarimäki, s. 1950

Hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2021, hallituksen jäsen vuodesta 2017
Suomen kansalainen
Päätoimi: hallitusammattilainen
Koulutus: diplomi-insinööri, ekonomi, yrittäjäneuvos

Tausta add

Keskeinen työkokemus

Toimitusjohtaja Tume Oy 1.1.1991-31.12.1991, toimitusjohtaja ja talousjohtaja Nokka-Koneet Oy 1987-1990, toimitusjohtaja Finn-Mayrei Oy 1.1.1986-31.12.1986

Keskeiset luottamustehtävät

Saarimäki Consulting Oy:n hallituksen puheenjohtaja 1988–, Pematic Oy:n hallituksen jäsen 2017–, Alkio-opiston kannatusyhdistys ry:n hallituksen jäsen 2014–, Teollisuusmeklarit Oy:n hallituksen jäsen 2015–2021, Vinanssi Oy Corporate Financen hallituksen jäsen 2015–2021, Finn-Savotta Oy:n hallituksen asiantuntijajäsen 2014–2021, Okaria Oy:n hallituksen puheenjohtaja 2005–2015, Sammet Dampers Oy:n hallituksen jäsen 2008–2016, Keski-Suomen Osuuspankki osk:n hallituksen puheenjohtaja 2009–2014, HT-laser Oy:n hallituksen jäsen 2004–2009.

Riippumattomuus

Yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista riippumaton

Arto Halonen, s. 1965

Hallituksen jäsen vuodesta 2021
Suomen kansalainen
Päätoimi: toimitusjohtaja, Oy Lunawood Ltd
Koulutus: puutekniikan insinööri

Tausta add

Keskeinen työkokemus

Oy Lunawood Ltd:n toimitusjohtaja 2012–, UPM-konsernin useissa johtotehtävissä 2004–2012

Keskeiset luottamustehtävät

Oy Lunawood Ltd:n hallituksen puheenjohtaja 2020–, Lunacomp Oy:n puheenjohtaja 2020–, Lunaholder Oy:n hallituksen jäsen 2020–, Lämpöpuuyhdistys Ry, hallituksen varapuheenjohtaja 2012–

Riippumattomus

Yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista riippumaton

Timo Kohtamäki, s. 1963

Hallituksen jäsen vuodesta 2017
Suomen kansalainen
Päätoimi: toimitusjohtaja, Suomi-Rata Oy
Koulutus: diplomi-insinööri, tekniikan lisensiaatti

Tausta add

Keskeinen työkokemus

Toimitusjohtaja Suomi-Rata Oy 2021–, Lemminkäinen 1996–2014, konsernijohtaja 2009–2014

Keskeiset luottamustehtävät

Are Oy:n hallituksen jäsen 2015–, Kreate Oy:n hallituksen jäsen 2015–, Luja Group Oy:n hallituksen jäsen 2017–, Rakennusteollisuus RT:n hallituksen puheenjohtaja 2011–2012, Elinkeinoelämän keskusliiton hallituksen jäsen 2011–2012

Riippumattomuus

Yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista riippumaton

Maria Ristola, s. 1983

Hallituksen jäsen vuodesta 2021
Suomen kansalainen
Päätoimi: myyntipäällikkö, Lääkärikeskus Aava Oy
Koulutus: Executive MBA, terveydenhoitaja/sairaanhoitaja, työterveyshoitaja

Tausta add

Keskeinen työkokemus

Lääkärikeskus Aava Oy:n Myyntipäällikkö, 2017–, Diacor Terveyspalvelut Oy:n kehityspäällikkö 2016–2017 ja työterveyshoitaja 2009–2016, Energiapankin työyhteisövalmentaja 2015–2016, VITA-terveyspalvelut Oy:n työterveyshoitaja 2007–2008

Keskeiset luottamustehtävät

-

Riippumattomuus

Ei ole riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista

On yhtiöstä riippumaton

Kari Saarelainen, s. 1962

Hallituksen jäsen vuodesta 2018
Suomen kansalainen
Päätoimi: toimitusjohtaja, SunBrandi Oy
Koulutus: kauppatieteiden maisteri

Tausta add

Keskeinen työkokemus

SunBrandi Oy:n toimitusjohtaja 2020–, Honkarakenne Oyj:n Itävalta-Sveitsi vientipäällikkö 2001–2004, Artepro Oy:n johtaja 2004–2020, Epira Oy:n toimitusjohtaja 1992-2001.

Keskeiset luottamustoimet

SunBrandi Oy:n hallituksen jäsen 2020–, Saarelainen Oy:n hallituksen puheenjohtaja 2017–2018, Veljekset Saarelaisen säätiö sr:n puheenjohtaja 2017–2018, Honkarakenne Oyj:n hallituksen jäsen 2004–2008 ja Epira Oy:n hallituksen jäsen 2005-2010

Riippumattomuus

Ei ole riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista.

On yhtiöstä riippumaton.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta

Honkarakenne Oyj:n varsinainen yhtiökokous 13.4.2022 päätti osakkeenomistajien mitystoimikunnan perustamisesta. Toimikunnan tehtävänä on valmistella hallituksen jäsenten lukumäärää, valintaa ja palkitsemista koskevat ehdotukset Honkarakenteen yhtiökokoukselle.

Nimitystoimikunta koostuu neljästä jäsenestä, joista yhtiön neljä suurinta osakkeenomistajaa ovat kukin oikeutettuja nimeämään yhden jäsenen. Lisäksi yhtiön hallituksen puheenjohtaja toimii nimitystoimikunnan asiantuntijajäsenenä.
Osakkeenomistajia edustavien jäsenten nimeämisoikeus on niillä neljällä osakkeenomistajalla, joiden osuus Honkarakenteen kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämän osakasluettelon mukaan on suurin varsinaista yhtiökokousta edeltävän elokuun viimeisenä arkipäivänä.

Honkarakenteen neljä suurinta osakkeenomistajaa 31.8.2022 olivat Saarelainen Oy, Ark-invest Oy, Marko Saarelainen, Honkarakenne Oyj:n toimitusjohtaja ja Nordea Nordic Small Cap Fund. Edellä mainitut osakkeenomistajat ovat käyttäneet nimeämisoikeuttaan.

Honkarakenteen osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäsenet ovat:

• Mauri Saarelainen, Saarelainen Oy:n nimeämänä
• Arimo Ristola, Akr-invest Oy:n nimeämänä
• Marko Saarelainen, edustaen itseään ja
• Tanja Susanne Eronen, Nordea Nordic Small Cap Fundin nimeämänä.

Toimikunta on järjestäytymiskokouksessaan 8.11.2022 valinnut Mauri Saarelaisen puheenjohtajaksi ja kutsunut Honkarakenteen hallituksen puheenjohtajan Kyösti Saarimäen asiantuntijajäsenekseen.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestys

Sisäpiirin omistukset

Tutustu sisäpiirin omistuksiin

Johtoryhmä

Tutustu johtoryhmän jäseniin