Sijoittajat

Tunnusluvut

Tunnusluvut

Milj. euroa

2017 2018 2019 2020 2021
Liikevaihto 43,4 48,9 47,5 52,9 69,7
Liikevoitto/-tappio 1,7 1,6 3,4 3,1 3,7
Oikaistu liikevoitto/-tappio 1,5 1,6 3,4 3,4 3,7
Voitto/tappio ennen veroja 1,7 1,5 3,2 2,9 3,6
Oikaistu voitto/tappio ennen veroja 1,6 1,5 3,2 3,2 3,6
Henkilöstö keskimäärin 137 147 155 168 178
Henkilöstön määrä henkilöstötyövuosina keskimäärin 117 130 139 153 170
Tulos/osake, (euroa) 0,15 0,20 0,40 0,48 0,56
Omavaraisuusaste, % 51 61 56 56 61
Oman pääoman tuotto, % 11 12 20 21 21
Oma pääoma/osake, euroa 1,53 1,73 2,14 2,49 2,88
Nettovelkaantumisaste, % 75 -23 -15 -23 -51
Tilauskanta vuoden lopussa 23,0 24,8 27,6 39,8 52,4