Sijoittajat

Tunnusluvut

Tunnusluvut

Milj. euroa

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Liikevaihto 43,4 48,9 47,5 52,9 69,7 73,7 46,3
Liikevoitto/-tappio 1,7 1,6 3,4 3,1 3,7 4,2 -0,1
Oikaistu voitto/tappio ennen veroja 1,7 1,5 3,2 2,9 3,6 3,6 0,2
Henkilöstö keskimäärin 137 147 155 168 178 190 183
Henkilöstön määrä henkilöstötyövuosina keskimäärin 117 130 139 153 170 183 174
Tulos/osake, (euroa) 0,15 0,20 0,40 0,48 0,56 0,47 -0,04
Omavaraisuusaste, % 51 61 56 56 61 67 64,3
Oman pääoman tuotto, % 11 12 20 21 21 16 -1,4
Oma pääoma/osake, euroa 1,53 1,73 2,14 2,49 2,88 3,10 2,79
Nettovelkaantumisaste, % 75 -23 -15 -23 -51 -54 -18,2
Tilauskanta vuoden lopussa 23,0 24,8 27,6 39,8 52,4 29,0 18,8