Hallinnointi

Yhtiökokous

Yhtiökokous

Honkarakenne Oyj:n yhtiökokous on yhtiön korkein päättävä elin, ja se kokoontuu vähintään kerran vuodessa. Varsinainen yhtiökokous on pidettävä viimeistään huhtikuussa hallituksen määräämänä päivänä. Yhtiökokous voidaan pitää joko yhtiön kotipaikassa, Helsingissä, Järvenpäässä tai Tuusulassa.

Yhtiökokouksen koolle kutsumisesta päättää hallitus. Kutsu yhtiökokoukseen on julkaistava yhtiön internet-sivuilla aikaisintaan kaksi (2) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin aina vähintään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.

Osakkeenomistajan on, saadakseen osallistua yhtiökokoukseen, ilmoittauduttava ennakolta kokouskutsussa mainitulla tavalla ja viimeistään kutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen kokouspäivää. Yhtiökokoukseen ilmoittautuminen tapahtuu ilmoittautumisen ollessa käynnissä yhtiön sijoittajasivuston kautta.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa päätetään yhtiöjärjestyksen mukaisesti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistamisesta, taseen osoittaman voiton käyttämisestä, vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle, hallituksen jäsenten lukumäärästä sekä hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista ja matkakustannusten korvausperusteista. Varsinainen yhtiökokous myös valitsee hallituksen jäsenet ja tilintarkastajat sekä käsittelee mahdolliset muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Ylimääräinen yhtiökokous kutsutaan koolle, kun hallitus katsoo sen aiheelliseksi tai jos tilintarkastaja tai osakkeenomistajat, joilla on vähintään yksi kymmenesosa (1/10) kaikista osakkeista, vaativat sitä kirjallisesti tietyn asian käsittelemistä varten.

Osakkeenomistajalla on osakeyhtiölain mukainen oikeus saada asia yhtiökokouksen käsiteltäväksi, jos hän sitä hallitukselta kirjallisesti vaatii. Honkarakenne julkaisee hyvissä ajoin kotisivuillaan päivämäärän, johon mennessä osakkeenomistajan tulee ilmoittaa vaatimuksensa asian käsittelystä yhtiökokouksessa. Tällaisen vaatimuksen katsotaan aina saapuneen ajoissa, jos hallitus on saanut siitä tiedon viimeistään neljä (4) viikkoa ennen yhtiökokouskutsun lähettämistä.

Varsinainen yhtiökokous 2024

Honkarakenne Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin torstaina 18.4.2024 Tuusulassa. Lue lisää täältä.

Aiemmat yhtiökokoukset