Hallinnointi

Sisäpiirihallinto

Sisäpiirihallinto

Sisäpiiriä koskevissa asioissa Honkarakenne noudattaa markkinoiden väärinkäyttöasetusta (EU) N:o 596/2014 ja arvopaperimarkkinalakia sekä niihin liittyviä Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (European Securities Markets Authority), Finanssivalvonnan ja Nasdaq Helsinki Oy:n antamia määräyksiä ja ohjeita. Lisäksi yhtiö noudattaa Honkarakenne Oyj:n hallituksen vahvistamaa omaa sisäpiiriohjetta.

Honkarakenne julkistaa mahdollisimman pian pörssitiedotteella sillä olevan Honkarakennetta suoraan koskevan sisäpiirintiedon yhtiön tiedonantopolitiikan mukaisesti. Jos yhtiö kuitenkin päättää lykätä sisäpiirintiedon julkistamista, kyseessä olevaa sisäpiirintietoa koskien perustetaan sisäpiiriluettelo. Sisäpiiriluetteloon merkitään viipymättä sellaiset henkilöt, joilla on pääsy Honkarakennetta koskevaan sisäpiirintietoon.

Honkarakenne noudattaa suljetun ikkunan periaatetta ennen tulosjulkistuksiaan. Suljetun ikkunan aikana Honkarakenteessa johtotehtävissä toimivat henkilöt (hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja tai näiden sijaiset sekä johtoryhmän jäsenet) tai taloudellisen raportoinnin valmisteluun osallistuvat henkilöt eivät saa käydä kauppaa yhtiön liikkeelle laskemilla rahoitusvälineillä. Suljettu ikkuna alkaa 30 vuorokautta ennen yhtiön osavuosikatsauksen tai tilinpäätöstiedotteen julkistamista ja päättyy tulosjulkistusta seuraavana päivänä.