Sijoittajat

Liputusilmoitukset

Liputusilmoitukset

Pörssiyhtiön osakkeenomistajalla on tietyissä tapauksissa velvollisuus ilmoittaa omistusosuuksiensa muutoksista Finanssivalvonnalle ja pörssiyhtiölle, jonka osakkeita muutos koskee. Pörssiyhtiön on julkistettava osakkeenomistajan tekemä liputusilmoitus.

Arvopaperimarkkinalaissa on määritelty rajat, missä tapauksissa tämä ns. liputusilmoitus on tehtävä. Ilmoitus on tehtävä, kun omistusosuus saavuttaa, ylittää tai vähenee alle 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50 tai 66,7 (2/3) prosenttia yhtiön äänimäärästä tai osakkeiden lukumäärästä.

Liputussäännöksellä pyritään turvaamaan osakkeenomistajien mahdollisuus saada tietoa pörssiyhtiön omistus- ja vallankäyttörakenteesta ja sen muutoksista. Liputustiedoilla voi olla olennainen vaikutus pörssiyhtiön osakkeen arvoon, joten liputusten kautta osakkeenomistajalle turvataan mahdollisuus tasapuoliseen tiedonsaantiin.

Liputusilmoitukset tulee lähettää sähköpostitse talous- ja varatoimitusjohtaja Maarit Jylhälle, maarit.jylha@honka.com sekä varmistaa ilmoituksen saapuminen soittamalla hänelle (puh. on +358 40 594 4099).

Honkarakenne on vastaanottanut seuraavat arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaiset liputusilmoitukset: