Sijoittajat

Liputusilmoitukset

Liputusilmoitukset

Liputusilmoitukset tulee lähettää sähköpostitse talous- ja varatoimitusjohtaja Maarit Jylhälle, maarit.jylha@honka.com sekä varmistaa ilmoituksen saapuminen soittamalla hänelle (puh. on +358 40 594 4099).

Honkarakenne on vastaanottanut seuraavat arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaiset liputusilmoitukset:

Liputusilmoitukset