Sijoittajat

Honkarakenne sijoituskohteena

Näkymät ja ohjeistus

Tilinpäätöstiedotteen 2022 yhteydessä annettu tulosohjeistus vuodelle 2023, julkaistu 16.2.2023:

Honkarakenteen näkemyksen mukaan vuonna 2023 konsernin liikevaihto laskee edellisvuodesta ja jää 50–56 miljoonaan
euroon. Konsernin liiketulos laskee ja jää 1,6–2,4 miljoonaan euroon.