Sijoittajat

Honkarakenne sijoituskohteena

Näkymät ja ohjeistus

Näkymät vuodelle 2024 (julkaistu 14.2.2024):

Honkarakenteen näkemyksen mukaan vuonna 2024 konsernin liikevaihto on edellisvuoden tasolla ja on 43–50 miljoonaa
euroa. Konsernin liiketulos on +/-0,0 – +0,5 miljoonaa euroa.

Näkymien perusteet

Yhtiön näkemys vuoden 2024 kehityksestä perustuu olemassa olevaan tilauskantaan sekä näkemykseen toimintaympäristön haasteista ja markkinan kehittymisestä. Kotimaan epävarmuus taloustilan-teen kehittymisestä, korkeat korkotasot sekä rahoituksen heikentynyt saatavuus saattavat vaikuttavat kuluttaja- ja ammattirakentajien kysyntään sekä rakentamispäätösten tekemiseen negatiivisesti ja asettavat siten epävarmuutta uusien rakentamiskohteiden aloituksiin. Lisäksi yhtiö näkee, että strategian mukaiset viennin fokusmarkkina-alueet sisältävät potentiaalia ja tukevat kannattavaa kasvua