Sijoittajat

Sijoittajakalenteri

Sijoittajakalenteri

Hiljainen jakso

Säännöllisesti julkistettavia taloudellisia raportteja edeltää aina hiljainen jakso (silent period), joka alkaa 30 päivää ennen seuraavan taloudellisen raportin julkistamispäivää ja jona aikana yhtiön edustajat eivät tapaa sijoittajia, analyytikoita tai muita markkinatoimijoita eivätkä anna haastatteluja. Hiljaisen jakson aikana julkistettua sisäpiiritietoa koskevien haastattelujen antamisesta päätetään tapauskohtaisesti.