Sijoittajat

Osakkeenomistajat

Osakkeenomistajat

Taulukossa on lueteltu 30 Honkarakenne Oyj:n suurinta osakkeenomistajaa kunkin tarkastelukuukauden lopussa. A- ja B-sarjan osakkeiden lukumäärät on ilmoitettu omissa sarakkeissaan ja osakkeiden yhteenlaskettu määrä niiden jälkeen.

Tiedot perustuvat Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään omistajarekisteriin.